Co jsou rodinné konstelace

Zájem o rodinné konstelace v posledních letech výrazně roste. A právem – mají potenciál k vypořádáním se s těžkými životními osudy, k osobnímu růstu, i k osvobození se od nefunkčních vzorců chování, kterými se (většinou nevědomě) řídíme, i když nám více škodí, než pomáhají.

Každá konstelace probíhá tak, že na začátku se klient posadí vedle lektora a stručně popíše svou „zakázku“ – tedy téma, na které se chce podívat. Pak sdělí fakta a důležité události týkající se tématu. Lektor pak určí, za koho si má klient vybrat zástupce. Klient to vlastní volbou provede a rozestaví je do pozic tak, jak to cítí.  Po postavení konstelace se klient opět posadí a konstelace může začít.

Zástupci následují své vnitřní impulsy k pohybu, na vyzvání lektora sdělují své pocity a vnímají celkovou dynamiku. Důležitá je upřímnost a pravdivost – nejedná se o mentální tvoření, ale o vyjádření skutečných vlastních pocitů, ať už jsou jakékoliv. Hledáme dynamiku systému, testujeme nové pozice účastníků – ty často velmi výrazně mění pocity a vztahy mezi zástupci.  Tyto nové pohyby a energie zharmonizují a uvedou systém do rovnováhy.