Články (nejen) o konstelacích

Návrat k celistvosti

Život nejsou jen radostné a příjemné okamžiky. Setkáváme se i se zážitky nepříjemnými – stresujícími, frustrujícími, někdy i nebezpečnými. Čím víc danou událost prožíváme jako nebezpečnou a život ohrožující, tím plněji přebírá vládu automatický mechanismus, který zajistí, abychom danou situaci co nejlépe zvládli. Probíhá to tak, že tělo na danou situaci odpoví stresovou reakcí, kdy se okamžitě aktivují rozmanité tělesné...

Zákon zachování energie

Základním zákonem, který pro energii platí, je zákon zachování energie. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. (Zdroj Wikipedie). Tento vztah vlastně znamená, že energie se může přeměňovat z jednoho druhu do jiného, ale její množství při těchto přeměnách zůstává stejné, energie nevzniká ani nezaniká. Např. ve...

Bourání zdí

Jako děti jsme byli slabí a bezmocní. Byli jsme plně závislí na okolí – na rodičích a dalších příbuzných, učitelích, vychovatelích atd. Ti často nedokázali/nemohli/neuměli splnit naše přání a potřeby. To nás velmi zraňovalo. Neuměli jsme se vůči tomu bránit, nevěděli jsme, co s tím. Jediné, co jsme uměli, bylo odstřihnout se od těchto nepříjemných pocitů a vystavit si kolem sebe silnou...